MUDr. Jakub Kníže Atestovaný plastický chirurg

Chirurgie ruky

Operace stenozující tendovaginitidy (lupavé prsty, De Quervainova choroba)

Stenozující tendovaginitida (lupavý, skákavý prst, trigger finger) je často bolestivé onemocnění, jehož výsledkem je omezení hybnosti postiženého prstu. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin bolestí a poruch funkcí ruky a prstů. Přesná příčina je neznámá. Ovlivňující faktory mohou být revmatismus, diabetes mellitus (cukrovka), dialýza, atd. Patologickým základem tohoto onemocnění bývá většinou lokalizované zduření šlachy, přílišná těsnost a zduření šlachového poutka nebo kombinace obojího. Výsledkem těchto změn je bolestivost a výrazné omezení exkurze (pohyblivosti) šlachy. S postupem onemocnění je již šlachová exkurze omezena výrazněji, což vede k „zaskakování” prstu a postupně k výraznému omezení hybnosti. Onemocnění se může někdy vyskytnout i v dětském věku, v tom případě se pak jedná nejčastěji o vrozený lupavý prst, nejčastěji palec (congenital trigger thumb).
Obdobným onemocněním je stenozující tendovaginitida v oblasti natahovačů palce, neboli De Quervainova choroba. Při De Quervainově chorobě dojde k zánětlivému postižení šlach a obalů dlouhého odtahovače palce a krátkého natahovače palce. Výsledkem je opět omezení a bolestivost při pohybu šlach palce v oblasti při konci vřetenní kosti.

Doba hojení a omezení
Jak dlouho budu doma?
1-2 dny
Kdy mohu vykonávat kancelářskou práci?
za 2-7 dní
Kdy mohu vykonávat běžné domácí práce?
po 7-14 dnech
Kdy mohu s rukou pracovat?
za 1-3 týdny (dle typu a rozsahu výkonu)
Pro koho je zákrok určen?

Pacienti se zaskakujícím prstem ruky nebo s typickou pohybovou bolestivostí v oblasti šlachového poutka nebo pacienti s diagnostickou De Quervainovou chorobou.

Jak zákrok probíhá?

V místním znecitlivění. Z drobného řezu se pronikne k patologicky změněnému poutku (většinou A1 poutko), které se následně chirurgicky uvolní a rána se sešije. V případě De Quervainovy nemoci je chirurgický řez umístěn v oblasti konce kosti vřetenní. Z tohoto přístupu jsou šlachy uvolněny a zrevidovány, následně je rána zašita. V případě De Quervainovy choroby bývá někdy pooperačně nasazena dlaha nebo ortéza.

Jaký je režim po výkonu?

Po operaci jsou velmi důležitá režimová opatření, tzn. držet ruku ve zvýšené poloze nad úrovní srdce (mít položenou na měkké podložce), současně by měly klouby na horní končetině svírat otevřené úhly (nemít ohnutý loket). Dále je možné rány chladit. Rány je většinou možné od 3. pooperačního dne krátce osprchovat a omýt vodou a mýdlem. Současně je nutná šetrná aktivní autorehabilitace. Její přesný režim určuje operatér. Stehy se většinou odstraňují po 14 dnech. Po odstranění stehů je většinou možné ruku postupně plně zatížit. V případě De Quervainovy choroby může být vyžadováno dočasně užívat ortézu.

Jak je zákrok a pooperační období bolestivé?

Zákrok v místním znecitlivění (lokální anestézii) je pacienty velmi dobře snášen. Znecitlivění operační rány vydrží několik hodin. Po té je vhodné tlumit bolesti běžnými analgetiky (Paralen, Ibalgin), od druhého pooperačního dne již většinou rána při dodržování režimových opatření nebolí.

Zpět na spektrum operací

Web stvořil Jakub Kníže s pomocí těchto šablon Download Website Templates