MUDr. Jakub Kníže Atestovaný plastický chirurg

Životopis

Narodil jsem se ve středočeském městě Mělník. Po většinu života pak žiji a pracuji v Praze.

Vzdělání
ZŠ Odolena Voda
Osmileté Gymnázium Českolipská v Praze
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Atestace z plastické chirurgie

Odborné praxe, stáže a zaměstnání
2006 – ZZS hl.m. Prahy – sanitář vozu DRNR
2007 – 2 týdny prázdninové praxe – 2. interní klinika FN Královské Vinohrady a 3.LF UK
2008 – ORL klinika FN Královské Vinohrady a 3.LF UK – sálový sanitář
8-9/2008 – Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Univerziteta Sarajevo, Bosna a Herzegovina – studentská stáž IFMSA
2007-2011 – studentská stáž na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady a 3.LF UK
2011-2013 – lékař, Chirurgické oddělení, Nemocnice Kadaň, Kadaň
2013-2014 – lékař, Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
2014-dosud - lékař, Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV, Praha; od roku 2015 současně asistent výuky pro Kliniku plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV
2019-dosud - lékař, OB Care, Klinika plastické chirurgie, Praha

Pedagogická činnost
2006-2009 – volontér a demonstrátor na Ústavu anatomie 3.LF UK v Praze
2009-2011 – výpomocný asistent na Ústavu anatomie 3.LF UK v Praze
2015-dosud - asistent výuky pro Kliniku plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV

Členství v odborných společnostech
Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
Česká společnost terapie ruky ČLS JEP
Česká lékařská komora


Publikace, abstrakta a přednášky

Konarik M, Knize J., Baca V, Kachlik D.; Superficial brachioradial artery (radial artery originating from the axillary artery): a case-report and its embryological background. Folia Morphol (Warsz). 2009 Aug;68(3):174-8.
Konarik M, Knize J., Baca V, Kachlik D.; The posterior circumflex humeral artery turning under the tendon of the latissimus dorsi: a case report. Eur J Anat, 13 (2): 91-95 (2009) Hudák, R.; Koňařík, M.; Kníže, J.; Báča, V.; Kachlík, D.: The clinically relevant variant of arteria circumflexa humeri posterior course. Folia Medica Cassoviensia, 2009, 64(Suppl. 1): 87-88. ISSN 1337-7817.
Koňařík M., Kníže J., Velemínský P., Báča V., Grill R., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: 1000 years: is it enough to find morphological differences on the human pelvis? 10. Congress of European Association of Clinical Anatomy, Istanbul, Turecko, 3.9.2009
Koňařík M., Kníže J., Velemínský P., Báča V., Grill R., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: 1000 years: is it enough to find morphological differences on the human pelvis? Surg Radiol Anat, 31 (Suppl 1): 157, 2009 IF 0,782
Džupa, V.; Velemínský, P.; Koňařík, M.; Kníže, J.; Báča, V.: Porovnání velikosti a tvaru pánve současné a středověké populace. Bedeker zdravia, príloha Ortopédia, 2010, -(6): 6. ISSN 1337-2734.
Kníže, J.; Benešová, D.; Hoch, J.; Machovcová, A.: Pyoderma gangraenosum v chirurgické praxi – kazuistika. Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2.LF UK a FN Motol a ČLS JEP, Praha, 16.9.2013.
Dzupa, V., Konarik, M., Knize, J., Veleminsky, P., Vranova, J., Baca, V., & Kachlik, D. (2021). The size and shape of the human pelvis: a comparative study of modern and medieval age populations. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 237, 151749.
Bayer, J., Schwarzmannová, K., Dušková, M., Novotná, K., Kníže, J., & Sukop, A. (2017). The nasolabial flap: the most versatile method in facial reconstruction. Acta Chir Plast, 59, 135-41.
Novotná, K., Arenbergerová, M., Miletín, J., Kníže, J., Šandera, V., Schwarzmannová, K., ... & Sukop, A. (2018). Surgical treatment of melanoma. Acta Chir Plast, 3-4.
Kníže, J., et al. Current treatment options of dupuytrens disease. Acta Chir Plast, 2018, 59.3-4: 142-148.


Certifikáty

Web stvořil Jakub Kníže s pomocí těchto šablon Download Website Templates