MUDr. Jakub Kníže Atestovaný plastický chirurg

Chirurgie ruky

Operace Dupuytrenovy kontraktury

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění tzv. palmární aponeurózy dlaně a prstů. Jedná se vazivovou strukturu, která pokračuje na jednotlivé prsty. U moderního člověka nemá tato vazivová struktura dlaně větší význam, ale například u koček jejím prostřednictvím pomáhá musculus palmaris longus zatahovat drápky. Nicméně, pro některé z nás je nyní takovým apendixem slepého střeva. Vlivem různých faktorů (dědičných, opakovaná mikrotraumata, alkoholismus, léky,…) se může stát, že tato vazivová ploténka začne zbytňovat a zkracovat se, čímž postupně dochází k deformitám kůže dlaně a omezení hybnosti prstů. Onemocnění má zpravidla velmi pomalou progresy (roky) a začíná nejprve formací tzv. uzlů, ze kterých až časem vznikají zbytnělé pruhy. Ideální čas na operaci je v momentě, kdy je dobře formován některý patologicky změněný pruh. Absolutní indikace k výkonu je v nemožnost plně natáhnout všechny, tzn. omezení hybnosti některého kloubu ruky a prstů.

Doba hojení a omezení
Jak dlouho budu doma?
3-7 dní
Kdy mohu vykonávat kancelářskou práci?
po 14 dnech
Kdy mohu vykonávat běžné domácí práce?
za 3-4 týdny (dle stavu hojení)
Kdy mohu s rukou pracovat?
za 6-8 týdnů (dle stavu hojení a rehabilitace)
Pro koho je zákrok určen?

Pacienti s Dupuytrenovou chorobou, s nebo bez kontraktury prstů. Někdy je indikací k výkonu i bolestivý uzel dlaně.

Jak zákrok probíhá?

V místním znecitlivění nebo svodném lokálním bloku dlaně za použití turniketu pro zajištění bezkrví ruky. Z řezu nad patologickými strukturami se provede jejich postupně odstranění, narovnání kloubů (pokud to tíže kontraktury dovolí) a ev. doplnění chybějícího kožního krytu místními posuny tkáně nebo kožními autotransplantáty (tzv. kožní záplaty). Rána se poté zašije a kryje se sterilním krytím. Po výkonu je většinou aplikována zklidňující dlaha.

Jaký je režim po výkonu?

Po operaci jsou velmi důležitá režimová opatření, tzn. držet ruku ve zvýšené poloze nad úrovní srdce (mít položenou na měkké podložce), současně by měly klouby na horní končetině svírat otevřené úhly (nemít ohnutý loket). Dále je možné operační ránu přes obvaz v pravidelných intervalech chladit. Rehabilitační režim po operaci je závislý od tíže onemocnění, v některý případech je režim hybnosti ruky bez omezení, v jiných případech je ale nutné dlahování do vyndání stehů a následná rehabilitace. Stehy jsou většinou odstraňovány za 2-3 týdny po operaci. Lehké domácí práce je možné rukou vykonávat po cca 3 týdnech (musí být odstraněny stehy a plně zahojen kožní kryt), ostatní činnosti cca za měsíc. Po šesti týdnech od výkonu je režim již bez zásadních omezení.

Jak je zákrok a pooperační období bolestivé?

Zákrok v místním znecitlivění (lokální anestézii) je pacienty velmi dobře snášen. Znecitlivění operační rány vydrží několik hodin. Po té je vhodné tlumit bolesti běžnými analgetiky (Paralen, Ibalgin), od druhého nebo třetího pooperačního dne již většinou rána při dodržování režimových opatření bolí pouze minimálně.

Zpět na spektrum operací

Web stvořil Jakub Kníže s pomocí těchto šablon Download Website Templates